De Commissie Rabobank Zuidlaardermarktloop doneert ieder jaar aan een goed doel. Dit jaar ondersteunen wij het Kindercentrum van Visio (Visio De Heukelom) in Haren. Met de opbrengst kunnen zij spel- en ontwikkelingsmateriaal aanschaffen om spelen op de grond mogelijk te maken en te stimuleren.

Het Kindercentrum Visio wordt dagelijks bezocht door ongeveer 25 kinderen in de leeftijd van 1 tot 20 jaar. Deze kinderen zijn slechtziend of blind, hebben een ernstig verstandelijke beperking en zijn veelal rolstoelgebonden. Dit alles maakt dat bewegen geen vanzelfsprekendheid is. De kinderen zijn volledig afhankelijk van de begeleiding en van een aangepaste omgeving. Voor de ontwikkeling en gezondheid van deze groep kinderen is bewegen van groot belang. Het kindercentrum wil graag rolplanken aanschaffen waar de kinderen op kunnen liggen en ander spelmateriaal om spelen op de grond mogelijk en uitdagend te maken. Het is ontzettend belangrijk dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om te bewegen, te genieten en ervaringen op te doen. De aanschaf van geschikt spelmateriaal is daarvoor een geweldige stimulans.

Doneren via inschrijving
Jij als loper kan ook een donatie doen bij jouw online (voor)inschrijving. Het door jou gedoneerde bedrag komt volledig ten goede aan de aanschaf voor spelmateriaal voor de kinderen. De Commissie Rabobank Zuidlaardermarktloop zal nadat het loopevenement heeft plaatsgevonden bekend maken via de website, de lokale pers en social media wat de actie heeft opgeleverd.

Kijk voor meer informatie over het Kindercentrum op: https://www.visio.org/nl-nl/wonen-dagbesteding/woonlocaties/de-heukelom